Project Management IT Automatic d.o.o. je član Udruženja za Udruženja za Upravljanje Projektima u BiH - UUP koji je član IPMA - International Project Management Association. Nudimo konzalting u oblasti project management-a kao i obuku SW paketa MS Project i Primavera.

Mi pravimo rješenja prema vašim zahtjevima

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

 

Rješenja koja mi nudimo su napravljena vlastitim resursima korištenjem najsavremenijih tehnologija iz oblasti informatike i elektronike.
SPC - Smart Power Control Naš proizvod za kompletan nadzor svih parametara električne energije. Direktne uštede na računu za električnu energiju praćenjem maksimalne angažovane snage u realnom vremenu.
Daljinsko očitanje potrošača, AMR, AMI Usluge impelementacije kompletnog sistema za daljinsko očitanje tzv. “Smart Meters”, tj. pametnih brojila za sve vrste medija koji se koriste u komercijalne svrhe. SCADA sistemi Rješenja skrojena po vašim potrebama. Implementacija svih vrsta protokola kao npr. Modbus, M-Bus, wM-Bus itd.
Energetska Efikasnost Energetski osvješćene firme sve više pažnje polažu u oblast energetske efikasnosti. Mi nudimo usluge implementacije mjera štednje u procesima proizvodnje. Vaš novac je jedino onaj koji uštedite! Kontaktirajte nas za besplatan savjet.

Savremena rješenja za industriju i telecom

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija

IT automatic

Specijalna rješenja Rješenja skrojena po Vašem zahtjevu Outsourcing Usluge razvoja SW za Vaše potrebe

Mi pravimo rješenja prema vašim zahtjevima

Savremena rješenja za

industriju i telecom

Rješenja koja mi nudimo su napravljena vlastitim resursima korištenjem najsavremenijih tehnologija iz oblasti informatike i elektronike.

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

 

Project Management IT Automatic d.o.o. je član Udruženja za Udruženja za Upravljanje Projektima u BiH - UUP koji je član IPMA - International Project Management Association. Nudimo konzalting u oblasti project management-a kao i obuku SW paketa MS Project i Primavera.
Daljinsko očitanje potrošača, AMR, AMI Usluge impelementacije kompletnog sistema za daljinsko očitanje tzv. “Smart Meters”, tj. pametnih brojila za sve vrste medija koji se koriste u komercijalne svrhe. SCADA sistemi Rješenja skrojena po vašim potrebama. Implementacija svih vrsta protokola kao npr. Modbus, M- Bus, wM-Bus itd.
Energetska Efikasnost Energetski osvješćene firme sve više pažnje polažu u oblast energetske efikasnosti. Mi nudimo usluge implementacije mjera štednje u procesima proizvodnje. Vaš novac je jedino onaj koji uštedite! Kontaktirajte nas za besplatan savjet.
Specijalna rješenja Rješenja skrojena po Vašem zahtjevu Outsourcing Usluge razvoja SW za Vaše potrebe
SPC - Smart Power Control Naš proizvod za kompletan nadzor svih parametara električne energije. Direktne uštede na računu za električnu energiju praćenjem maksimalne angažovane snage u realnom vremenu.
IT automatic

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo