Vaš je novac jedino onaj koji ste uštedjeli 

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

 

Ulaganje u energetsku efikasnost ili učinkovitost je najbolja investicija

IT Automatic d.o.o. nudi usluge poboljšanja energetske efikasnosti u proizvodnim pogonima. Svako ulaganje koje ima period povrata do 3 godine se smatra isplativim.

Energetska efikasnost  

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija

IT automatic

IT Automatic d.o.o. ima saradnju sa svjetski poznatim kompanijama na polju energetske učinkovitosti u

pogledu potrošnje električne energije.

Za ponuđeno rješenje garantujemo period povrata investicije

Za više informacija pogledajte sljedeći link: ADENSA & EASI

Male uštede an više mjesta na duži period

Veoma je bitno naglasiti da u sferi energetske efikasnosti ne postojie drastičen mjere koje će u kratkom roku donijeti velike uštede. Uštede na polju energetske efikasnosti su minimalne, ali zato postoji mogućnost za uštede na raznim mjestima. Kada se to sve sabere na period od 2-3 godine, dobije se iznos koji nije zanemarljiv. Generalno se smatra da svaki proizvodni pogon ima potencijal uštede od 20% - 30% u prosjeku
Energetska učinkovitost - proces Proces provođena mjera energetske učinkovitosti se generalno sastoji iz tri dijela: Energetski audit - obilazak proizvodnog pogona, prikupljanje svih relevantnih podataka i njihova analiza Na osnovu urađene analize pravi se prijedlog mjera energetske učinkovitosti koji se daje na usaglašavanje Treća faza je implementacija, praćenje i naknadna analiza postignutih rezultata. Ovakvim pristupom se rizik smanjuje na minimum, tj. povećava se vjerovatnoća da če poduzete mjere dati očekivane rezultate.
Energetska učinkovitost - odgovorno ponašanje Kao i u svakom drugom segmentu, tako i u proizvodnim procesima, ljudski faktor ima značajnu ulogu. Implementacijom automatskog nadzora i upravljanja kritičnih procesa, uticaj ljudskog faktora se nastoji smanjiti na minimu. Ipak, u velikim i komplikovanim sistemima veoma je bitan odgovoran pristup svih aktera u proizvodnji. Tipičan primjer je primjena našeg proizvoda SPC koji daje indikaciju angažovane snage, ali je do učesnika u proizvodnji da planiraju proizvodni proces tako da se trošak angažovane snage ograniči na minimum, a da pri tome to ne utiče na rezultate procesa proizvodnje.
Električna postrojenja i mašine IT Automatic d.o.o. nudi rješenja poboljšanja energetske učinkovitosti na polju .električnih postrojenja i mašina: Ventilatori Pumpe Jalova energija Obračunata snaga Kompresori Osvjetljenje Npr. ugradnjom frekventnih regulatora kojima se reguliše brzina na osnovu ulazih prametara, a tako upravlja i potrošnja, postižu se značajne uštede. Svaki naš prijedlog mjera se bazira na matematičkom modelu napravljenom na osnovu konkretnih podataka prikupljenih  procesu proizvodnje.
Ekspertiza Strategija ulaganja u nova znanja i konstantno učenje se odražava i na polju energetske efikasnosti. Konstantno pratimo nove trendove na ovom polju radi pružanja sto kvalitetnijeg servisa našim kupcima.
Prednost Prednost ulaganja u energetsku učinkovitost je višestruka. Osim direktnog cilja, tj. postignutih ušteda u proizvodnji, prednsot se odražava na sljedećim poljima: - bolji imidž firme - novi kupci - bolji proizvodi - prostor za nova ulaganja - očuvanje postrojenja i mašina - smanjena emisija CO2

Vaš je novac jedino onaj koji ste uštedjeli 

Ulaganje u energetsku efikasnost ili

učinkovitost je najbolja investicija

IT Automatic d.o.o. nudi usluge poboljšanja energetske efikasnosti u proizvodnim pogonima. Svako ulaganje koje ima period povrata do 3 godine se smatra isplativim.

Energetska efikasnost  

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija
IT automatic

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

Male uštede an više mjesta na duži period

Veoma je bitno naglasiti da u sferi energetske efikasnosti ne postojie drastičen mjere koje će u kratkom roku donijeti velike uštede. Uštede na polju energetske efikasnosti su minimalne, ali zato postoji mogućnost za uštede na raznim mjestima. Kada se to sve sabere na period od 2-3 godine, dobije se iznos koji nije zanemarljiv. Generalno se smatra da svaki proizvodni pogon ima potencijal uštede od 20% - 30% u prosjeku
Energetska učinkovitost - proces Proces provođena mjera energetske učinkovitosti se generalno sastoji iz tri dijela: Energetski audit - obilazak proizvodnog pogona, prikupljanje svih relevantnih podataka i njihova analiza Na osnovu urađene analize pravi se prijedlog mjera energetske učinkovitosti koji se daje na usaglašavanje Treća faza je implementacija, praćenje i naknadna analiza postignutih rezultata. Ovakvim pristupom se rizik smanjuje na minimum, tj. povećava se vjerovatnoća da če poduzete mjere dati očekivane rezultate.
Energetska učinkovitost - odgovorno ponašanje Kao i u svakom drugom segmentu, tako i u proizvodnim procesima, ljudski faktor ima značajnu ulogu. Implementacijom automatskog nadzora i upravljanja kritičnih procesa, uticaj ljudskog faktora se nastoji smanjiti na minimu. Ipak, u velikim i komplikovanim sistemima veoma je bitan odgovoran pristup svih aktera u proizvodnji. Tipičan primjer je primjena našeg proizvoda SPC koji daje indikaciju angažovane snage, ali je do učesnika u proizvodnji da planiraju proizvodni proces tako da se trošak angažovane snage ograniči na minimum, a da pri tome to ne utiče na rezultate procesa proizvodnje.
Električna postrojenja i mašine IT Automatic d.o.o. nudi rješenja poboljšanja energetske učinkovitosti na polju .električnih postrojenja i mašina: Ventilatori Pumpe Jalova energija Obračunata snaga Kompresori Osvjetljenje Npr. ugradnjom frekventnih regulatora kojima se reguliše brzina na osnovu ulazih prametara, a tako upravlja i potrošnja, postižu se značajne uštede. Svaki naš prijedlog mjera se bazira na matematičkom modelu napravljenom na osnovu konkretnih podataka prikupljenih  procesu proizvodnje.
Prednost Prednost ulaganja u energetsku učinkovitost je višestruka. Osim direktnog cilja, tj. postignutih ušteda u proizvodnji, prednsot se odražava na sljedećim poljima: - bolji imidž firme - novi kupci - bolji proizvodi - prostor za nova ulaganja - očuvanje postrojenja i mašina - smanjena emisija CO2
Ekspertiza Strategija ulaganja u nova znanja i konstantno učenje se odražava i na polju energetske efikasnosti. Konstantno pratimo nove trendove na ovom polju radi pružanja sto kvalitetnijeg servisa našim kupcima.

IT Automatic d.o.o. ima saradnju sa svjetski poznatim

kompanijama na polju energetske učinkovitosti u pogledu

potrošnje električne energije. Za ponuđeno rješenje

garantujemo period povrata investicije

Za više informacija pogledajte sljedeći link: ADENSA & EASI