Ono što ne mjerite ne možete ni upravljati 

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

 

Formula za izračun snage

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija

IT automatic

SPC

Kako jednostavno provjeriti trenutnu angažovanu snagu u proizvodnji Ako nemate opremu za praćenje angažovane snage i niste sigurni da li vam treba, ipak možete provjeriti trenutno angažovanu snagu. Većina firmi ima na NN strani razvodni ormar sa voltmetrom i ampermetrima. Ako ne, biće vam potreban instrument sa obujmicom za mjerenje naizmjenične struje. Formula za snagu u trofaznom sistemu je:      gdje je PF – Power Factor Ako pretpostavimo da su međufazni naponi stabilni i iznose 400 V, da imamo kompenzaciju reaktivne energije pa nam je PF = 0,96 onda možemo ovu formulu svesti na sljedeću: Znači, saberite struje, pomnožite sa 221,7 i podjelite sa hiljadu  i dobićete snagu u kW. KONAČNA POJEDNOSTAVLJENA FORMULA ZA SNAGU JE: Primjer:  = 100 A,    = 120 A,     = 75 A  = (100 + 120 + 75) X 221,7/1000 65 kW Ovom jednostavnom metodom se može uraditi dosta toga. Npr. možemo slikati ampermetre tokom dana i na kraju napraviti profil angažovane snage u proizvodnji. Pomoću ove metode možete provjeriti da li imate vršnu potrošnju koja se u stvari može izbjeći. To se radi na sljedeći način: Kada vam je proizvodnja u punom pogonu i kada mislite da vučete maksimalnu angažovanu snagu sa svim neophodnim potrošačima, snimite ampermetre i izračunajte približno koja je ta snaga. Zatim uporedite tu vrijednost sa stavkom tri na računu (obračunata snaga). Ako imate veliko odstupanje, znači da imate periode kada vam se dešavaju tzv udari na vrh. Razliku ovih vrijednosti pomnožite sa 20 KM i dobićete iznos koji možda nepotrebno plaćate svaki mjesec.

Ono što ne mjerite ne možete ni upravljati 

Formula za izračun

snage

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija
IT automatic

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

Kako jednostavno provjeriti trenutnu angažovanu snagu u proizvodnji Ako nemate opremu za praćenje angažovane snage i niste sigurni da li vam treba, ipak možete provjeriti trenutno angažovanu snagu. Većina firmi ima na NN strani razvodni ormar sa voltmetrom i ampermetrima. Ako ne, biće vam potreban instrument sa obujmicom za mjerenje naizmjenične struje. Formula za snagu u trofaznom sistemu je:      gdje je PF – Power Factor Ako pretpostavimo da su međufazni naponi stabilni i iznose 400 V, da imamo kompenzaciju reaktivne energije pa nam je PF = 0,96 onda možemo ovu formulu svesti na sljedeću: Znači, saberite struje, pomnožite sa 221,7 i podjelite sa hiljadu  i dobićete snagu u kW. KONAČNA POJEDNOSTAVLJENA FORMULA ZA SNAGU JE: Primjer:  = 100 A,    = 120 A,     = 75 A  = (100 + 120 + 75) X 221,7/1000 65 kW Ovom jednostavnom metodom se može uraditi dosta toga. Npr. možemo slikati ampermetre tokom dana i na kraju napraviti profil angažovane snage u proizvodnji. Pomoću ove metode možete provjeriti da li imate vršnu potrošnju koja se u stvari može izbjeći. To se radi na sljedeći način: Kada vam je proizvodnja u punom pogonu i kada mislite da vučete maksimalnu angažovanu snagu sa svim neophodnim potrošačima, snimite ampermetre i izračunajte približno koja je ta snaga. Zatim uporedite tu vrijednost sa stavkom tri na računu (obračunata snaga). Ako imate veliko odstupanje, znači da imate periode kada vam se dešavaju tzv udari na vrh. Razliku ovih vrijednosti pomnožite sa 20 KM i dobićete iznos koji možda nepotrebno plaćate svaki mjesec.