Ono što ne mjerite ne možete ni upravljati 

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

 

Račun za struju - obračunata snaga

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija

IT automatic

SPC

STAVKA 3. – OBRAČUNATA SNAGA a) Kako se računa obračunata snaga? Obračunata snaga se mjeri pomoću uređaja za registrovanje angažovane snage. Uređaj jednostavno mjeri potrošenu energiju u toku perioda od 15 minuta, to znači četiri puta na sat, u toku visoke tarife. Vrijednost potrošene energije se podijeli sa vremenom (tj 15 minuta ili 900 sekundi) i dobije se prosječna angažovana snaga. Uređaj samo pamti maksimalnu vrijednost u toku jednog mjeseca i ta vrijedost je prikazana na računu pod stavkom 3. U ovom slučaju je to 1273,6 kW. Period mjerenja počinje uvijek sa 0 minuta, 15 minuta, 30 minuta i 45 minuta poslije punog sata.  Drugim riječima dovoljno je angažovati maksimalnu snagu u periodu od 15 minuta da bi se to odrazilo na računu pod stavkom 3.
Primjer 1: Izračunaj prosječnu angažovanu snagu u periodu od 13:00 do 13:15
  Prosječna angažovana snaga (PAS)  za period od 15 minuta se računa tako što se izračuna potrošena energija i podijeli sa periodom od 15 minuta ili 900 sekundi. Na dijagramu imamo pojednostavljen prikaz gdje je se snaga mijenjala svakih 3 minute. Tako je PAS u periodu od 13:00 do 13:15 jednaka: PAS = (40kW x 180s + 100kW x 180s + 120kW x 180s + 180kW x 180s + 280kW x 180s) / 900s PAS = (40kW + 100kW + 120kW + 180kW + 280kW) x 180s/900s PAS = 720kW / 5 = 144 kW
Primjer 2: Nađi maksimalnu 15-minutnu prosječnu angažovanu snagu u vremenu od 13:00 do 14:30 PAS (13:00-13:15) =  144 kW PAS (13:15-13:30) =  (220 + 150 + 120 + 60 + 100) / 5 130 kW PAS (13:30-13:45) = (220 + 200 + 220 + 200 + 220) / 5 212 kW PAS (13:45-14:00) = (140 + 120 + 100 + 80 + 60) / 5 100 kW PAS (14:45-14:15) = (120 + 100 + 80 + 60 + 80) / 5 =    85 kW PAS (14:15-14:30) = (300 + 120 + 60 + 80 + 80) / 5 128 kW Maksimalna prosječna angažovana snaga postignuta je u periodu 13:30 – 13:45 i iznosila je 212 kW. 
Sa dijagrama se takođe može vidjeti da je trenutna maksimalna angažovana snaga (14:15 – 14:18) različita od prosječne maksimalne angažovane snage. Znači, kratkotrajni „udari“ ne moraju presudno uticati na iznos prosječne angažovane snage, nego se gleda period od 15 minuta i to u tačno zadatim intervalima koji startaju tačno sa okruglim satom.
Cijena angažovane snage se računa tako da se saberu cijena dobavljača (13,4000 KM) sa cijenom mrežarine (7,2400 KM) što ukupno iznosi 20,64 KM Ako analiziramo konkretan primjer dobijamo sljedeće: Iznos koji moramo platiti  za obračunatu snagu je: 1273,6 kW x 20,64 KM/kW = 26287,10 kM Ako izračunamo cijenu angažovane snage za prethodni mjesec: Obračunata snaga za prethodni mjesec = 1591,6 kW x 20,64 KM/kW = 32850,62 kM Razlika za ovaj i prethodni mjesec iznosi: 32850,62 KM - 26287,10 KM = 6563,52 KM Da li vam ovo govori nešto? Potrošač nije pazio na raspodjelu angažvane snage i to ga je koštalo 6563 KM dodatno.
Ako pretpostavimo da se proces proizvodnje nije značajno mijenjao zadnji mjesec, svjesno ili nesvjesno smo uštedili 6563,52 KM. (Podaci sa prikazanog računa su stvarni brojevi jednog velikog industrijskog potrošača koji je primjetio varijacije za obračunatu snagu iako je otprilike uvijek trošio isto energije.) Ovo je jedan od signala koji nam govori da se neracionalno ponašamo u odnosu na angažovanu snagu u proizvodnji.
NE MORATE IMATI mrežni analizator da bi ste provjerili trenutno angažovanu snagu u vašem pogonu. Kliknite ovdje za objašnjenje.

Ono što ne mjerite ne možete ni upravljati 

Račun za struju -

obračunata snaga

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija
IT automatic

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

STAVKA 3. – OBRAČUNATA SNAGA a) Kako se računa obračunata snaga? Obračunata snaga se mjeri pomoću uređaja za registrovanje angažovane snage. Uređaj jednostavno mjeri potrošenu energiju u toku perioda od 15 minuta, to znači četiri puta na sat, u toku visoke tarife. Vrijednost potrošene energije se podijeli sa vremenom (tj 15 minuta ili 900 sekundi) i dobije se prosječna angažovana snaga. Uređaj samo pamti maksimalnu vrijednost u toku jednog mjeseca i ta vrijedost je prikazana na računu pod stavkom 3. U ovom slučaju je to 1273,6 kW. Period mjerenja počinje uvijek sa 0 minuta, 15 minuta, 30 minuta i 45 minuta poslije punog sata.  Drugim riječima dovoljno je angažovati maksimalnu snagu u periodu od 15 minuta da bi se to odrazilo na računu pod stavkom 3.
Primjer 1: Izračunaj prosječnu angažovanu snagu u periodu od 13:00 do 13:15
  Prosječna angažovana snaga (PAS)  za period od 15 minuta se računa tako što se izračuna potrošena energija i podijeli sa periodom od 15 minuta ili 900 sekundi. Na dijagramu imamo pojednostavljen prikaz gdje je se snaga mijenjala svakih 3 minute. Tako je PAS u periodu od 13:00 do 13:15 jednaka: PAS = (40kW x 180s + 100kW x 180s + 120kW x 180s + 180kW x 180s + 280kW x 180s) / 900s PAS = (40kW + 100kW + 120kW + 180kW + 280kW) x 180s/900s PAS = 720kW / 5 = 144 kW
Primjer 2: Nađi maksimalnu 15-minutnu prosječnu angažovanu snagu u vremenu od 13:00 do 14:30 PAS (13:00-13:15) =  144 kW PAS (13:15-13:30) =  (220 + 150 + 120 + 60 + 100) / 5 130 kW PAS (13:30-13:45) = (220 + 200 + 220 + 200 + 220) / 5 212 kW PAS (13:45-14:00) = (140 + 120 + 100 + 80 + 60) / 5 100 kW PAS (14:45-14:15) = (120 + 100 + 80 + 60 + 80) / 5 =    85 kW PAS (14:15-14:30) = (300 + 120 + 60 + 80 + 80) / 5 128 kW Maksimalna prosječna angažovana snaga postignuta je u periodu 13:30 – 13:45 i iznosila je 212 kW. 
Sa dijagrama se takođe može vidjeti da je trenutna maksimalna angažovana snaga (14:15 – 14:18) različita od prosječne maksimalne angažovane snage. Znači, kratkotrajni „udari“ ne moraju presudno uticati na iznos prosječne angažovane snage, nego se gleda period od 15 minuta i to u tačno zadatim intervalima koji startaju tačno sa okruglim satom.
Cijena angažovane snage se računa tako da se saberu cijena dobavljača (13,4000 KM) sa cijenom mrežarine (7,2400 KM) što ukupno iznosi 20,64 KM Ako analiziramo konkretan primjer dobijamo sljedeće: Iznos koji moramo platiti  za obračunatu snagu je: 1273,6 kW x 20,64 KM/kW = 26287,10 kM Ako izračunamo cijenu angažovane snage za prethodni mjesec: Obračunata snaga za prethodni mjesec = 1591,6 kW x 20,64 KM/kW = 32850,62 kM Razlika za ovaj i prethodni mjesec iznosi: 32850,62 KM - 26287,10 KM = 6563,52 KM Da li vam ovo govori nešto? Potrošač nije pazio na raspodjelu angažvane snage i to ga je koštalo 6563 KM dodatno.
Ako pretpostavimo da se proces proizvodnje nije značajno mijenjao zadnji mjesec, svjesno ili nesvjesno smo uštedili 6563,52 KM. (Podaci sa prikazanog računa su stvarni brojevi jednog velikog industrijskog potrošača koji je primjetio varijacije za obračunatu snagu iako je otprilike uvijek trošio isto energije.) Ovo je jedan od signala koji nam govori da se neracionalno ponašamo u odnosu na angažovanu snagu u proizvodnji.
NE MORATE IMATI mrežni analizator da bi ste provjerili trenutno angažovanu snagu u vašem pogonu. Kliknite ovdje za objašnjenje.