Savremena rješenja u oblasti industrije i telecom-a

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

 

Page Title

Predstavnici - Oglas

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija

IT automatic

IT Automatic traži predstavnike za plasman proizvoda SPC - Smart Power Control,

kao i ostalih usluga i proizvoda koje IT automatic nudi.
Kome je ovo interesantno: Firme:  Sve firme koje bave automatikom, inženjeringom, projektovanjem i instalacijama električnih postrojenja i koje su u kontaktu sa velikim potrošačima električne energije u svom okruženju. Na ovaj način su u mogućnosti da prošire obim i kvalitet svoje ponude, a i da ostvare dodatnu zaradu. Pojedinci: Svi pojedinci koji imaju potrebna znanja iz oblasti automatike, potrošnje el. energije i koji imaju mogućnost da stupe u kontakt sa velikim potrošačima električne energije u svom okruženju. Ako ste komunikativni i poznajete industriju u vašem okruženju - ovo je šansa za Vas.
Kako stupiti u kontakt: Firme: Dovoljno je da isputnite kontakt prijavu ili nam se direktno javite na mail.ail:enes.mujkanovic@itautomatic.ba Pojedinci: Molimo Vas da uz prijavu priložite vaš CV. Ako imate nekih dodatnih pitanja, nemojte se ustručavati da nas konatktirate putem e-mail-a ili telefonom.
Podrška: Sva potrebna podrška, inormacije i reklamni materijali će biti obezbijeđeni od strane IT automatic d.o.o.
Vrsta saradnje: Prodaja: Vaše je da ostvarite kontakt koji će na kraju dovesti do prodaje našeg proizvoda, a implementacija će biti urađena od strane IT automatic d.o.o. Prodaja i Instalacija: Ako se dodatno bavite električnim instalacijama, obezbijećemo Vam obuku za instalaciju HW dijela našeg proizvoda. SW dio će uraditi IT automatic d.o.o. Instalacija: IT automatic d.o.o. često ima potrebu za uslugama instalacije svojih proizvoda na terenu u slučaju da nas kupac kontaktira direktno i dogovorimo prodaju u Vašem okruženju.
Finansijske pogodnosti: IT automatic d.o.o. nudi trgovačku proviziju od svake prodaje koja će se regulistati posebnim ugovorom. Za usluge instalacije ćemo napraviti poseban ugovor ovisno od količini posla.
Geografsko područje od interesa: Na stranici u vezi SPC je detaljno objašnjen račun od Elektroprivrede BiH i pojam “Obračunata snaga” tako da je ovaj naš proizod veoma atraktivan za područje BiH. U Republici Hrvatskoj HEP ima slične tarife, a radi mogućnosti nadzora svih parametara električne energije SPC je atraktivan proizvod i u ostalim zemljama regiona i šire.

Savremena rješenja u oblasti industrije i telecom-a

IT automatic

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija

Predstavnici - Oglas

IT Automatic traži predstavnike za plasman proizvoda 

SPC - Smart Power Control,

kao i ostalih usluga i proizvoda koje IT automatic nudi.
Kome je ovo interesantno: Firme: Sve firme koje bave automatikom, inženjeringom, projektovanjem i instalacijama električnih postrojenja i koje su u kontaktu sa velikim potrošačima električne energije u svom okruženju. Na ovaj način su u mogućnosti da prošire obim i kvalitet svoje ponude, a i da ostvare dodatnu zaradu. Pojedinci: Svi pojedinci koji imaju potrebna znanja iz oblasti automatike, potrošnje el. energije i koji imaju mogućnost da stupe u kontakt sa velikim potrošačima električne energije u svom okruženju. Ako ste komunikativni i poznajete industriju u vašem okruženju - ovo je šansa za Vas.
Podrška: Sva potrebna podrška, inormacije i reklamni materijali će biti obezbijeđeni od strane IT automatic d.o.o.
Vrsta saradnje: Prodaja: Vaše je da ostvarite kontakt koji će na kraju dovesti do prodaje našeg proizvoda, a implementacija će biti urađena od strane IT automatic d.o.o. Prodaja i Instalacija: Ako se dodatno bavite električnim instalacijama, obezbijećemo Vam obuku za instalaciju HW dijela našeg proizvoda. SW dio će uraditi IT automatic d.o.o. Instalacija: IT automatic d.o.o. često ima potrebu za uslugama instalacije svojih proizvoda na terenu u slučaju da nas kupac kontaktira direktno i dogovorimo prodaju u Vašem okruženju.
Finansijske pogodnosti: IT automatic d.o.o. nudi trgovačku proviziju od svake prodaje koja će se regulistati posebnim ugovorom. Za usluge instalacije ćemo napraviti poseban ugovor ovisno od količini posla.
Geografsko područje od interesa: Na stranici u vezi SPC je detaljno objašnjen račun od Elektroprivrede BiH i pojam “Obračunata snaga” tako da je ovaj naš proizod veoma atraktivan za područje BiH. U Republici Hrvatskoj HEP ima slične tarife, a radi mogućnosti nadzora svih parametara električne energije SPC je atraktivan proizvod i u ostalim zemljama regiona i šire.