Ono što ne mjerite ne možete ni upravljati 

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

 

Efikasan sistem za nadzor svih parametara električne energije u

proizvodnim pogonima

SPC je proizvod koji se sastoji od analizatora mreže instaliranog na NN strani u glavnom razvodnom ormaru i SW aplikacije koja komunicira sa analizatorom mreže preko lokalne mreže - LAN.

SPC-Smart Power Control

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija

IT automatic

analizator mreže
glavni razvodni ormar

SPC je veoma koristan sistem koji će zadovoljiti sve vaše potrebe u vezi nadzora kvaliteta električne energije kao i parametara koji direktno utiču na

visinu računa za električnu energiju

Direktna primjena SPC je praćenje trenutno angažovane snage u proizvodnji. Na računu za električnu energiju ćete dobiti obračunatu maksimalnu snagu koju ste povukli za dati mjesec i to tako što se izmjeri maksimalna snaga u periodu od 15 minuta. Ta stavka na račune se zove obračunata snaga. Drugim riječima, dovoljno je sam 15 minta nepažnje u datom mjesecu da platite puno više za obračunatu snagu, nego što biste relano trebali.

SPC vam pomaže da planirate vašu proizvodnju i optimalno rasporedite angažovanu snagu, ali i da blagovremeno reagujete u slučaju nepredviđenog

porasta angažovane snage

Ovdje možete pogledati kako uz pomoć SPC možete uštediti na računima za električnu energiju.

Evidentno je da mnogi industrijski subjekti imaju prostora za uštedu na računu za električnu energiju

Većina subjekata je svjesna važnosti kompenzacije reaktivne energije dok upravljanje angažovanom snagom nije toliko raspostranjeno djelimično zbog nedostatka jednostavnog sistema za praćenje angažovane snage, djelimično zbog nepoznavanja strukture računa za struju, a djelimično zbog toga što to zahtjeva kontinuirani angažman.

Isplativost investicije

Neki privredni subjekti nisu sigurni da je ovakva investicija isplativa. Naša preporuka je da se konsultuju sa privrednim subjektima koji već prate angažovanu snagu i koji im mogu reći koje su rezultate postigli. Veoma je bitno biti svjestan troškova za angažovanu snagu, zatim uraditi analizu proizvodnje i na kraju zaključiti da li postoji prostor za uštedu. Nemojte dopustiti da iznos za obračunatu snagu bude rezultat slučajnih dešavanja u proizvodnji. Preuzmite kontrolu nad proizvodnjom i štedite novac od prvog dana. Rješenje Uz pomoć sistema za nadzor angažovane snage Smart Power Control – SPC od firme IT Automatic, moguće je uz minimalno ulaganje imati veoma moćan alat koji će nam omogućiti uvid u angažovanu snagu u realnom vremenu, 24 sata na dan, 365 dana u godini.
Dodatna vrijednost Mrežni analizator Circutor CVM - C10 koji koji se koristi u rješenju Smart Power Control – SPC mjeri sve relevantne paramtere električne mreže: napone, struje, power factor, THD, cos fi, aktivnu snagu, reaktivnu snagu, prividnu snagu, aktvnu energiju, reaktivnu energiju, harmonike itd. Ti parametri su veoma bitni za svaki moderni proizvodni pogon. Praktična primjena i korist od očitanja ovih parametara je višestruka. Pošto je SPC proizod koji je kompletno naš proizvod, nudimo mogućnost dorade SW i prilagođenja specifičnim potrebama svakog pojedinačnog kupca.
Nadogradnja na postojeću opremu U slučaju da već imate instaliran analizator mreže kao napr, stariju verziju Circutor CVM96 ili Siemens Sentron PAC4200, ili neki drugi, nudimo SW nadogradnju, tako da zadržite postojeću opremu i dobijete SW koji komunicira sa vašom opremom. Jedini uslov je da vaš analizator  mreže ima interface sa nekim od standardnih komunikacionih protokola.
Mogućnost alarmiranja Takođe postoji mogućost alarmiranja u slučaju da neki od praćenih parametara iskoči iz zadatih okvira. Alarm se sastoji od sirene koja se direktno kopča na analizator mreže Circutor CVM-C10, ili bilo gdje na mreži preko uređaja koji se sastoji od Ethernet I/O modula i sirene.

Ono što ne mjerite ne možete ni upravljati 

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija

SPC - Smart Power Control

Efikasan sistem za nadzor svih

parametara električne energije u

proizvodnim pogonima

SPC je proizvod koji se sastoji od analizatora mreže instaliranog na NN strani u glavnom razvodnom ormaru i SW aplikacije koja komunicira sa analizatorom mreže preko lokalne mreže - LAN.

SPC je veoma koristan sistem koji će zadovoljiti sve vaše potrebe u

vezi nadzora kvaliteta električne energije kao i parametara koji

direktno utiču na visinu računa za električnu energiju

Direktna primjena SPC je praćenje trenutno angažovane snage u proizvodnji. Na računu za električnu energiju ćete dobiti obračunatu maksimalnu snagu koju ste povukli za dati mjesec i to tako što se izmjeri maksimalna snaga u periodu od 15 minuta. Ta stavka na račune se zove obračunata snaga. Drugim riječima, dovoljno je sam 15 minta nepažnje u datom mjesecu da platite puno više za obračunatu snagu, nego što biste relano trebali.

SPC vam pomaže da planirate vašu proizvodnju i optimalno

rasporedite angažovanu snagu, ali i da blagovremeno reagujete u

slučaju nepredviđenog porasta angažovane snage

Pogledajte kako uz pomoć SPC možete uštediti na računima za električnu energiju.

Evidentno je da mnogi

industrijski subjekti imaju

prostora za uštedu na računu za

električnu energiju

Većina subjekata je svjesna važnosti kompenzacije reaktivne energije dok upravljanje angažovanom snagom nije toliko raspostranjeno djelimično zbog nedostatka jednostavnog sistema za praćenje angažovane snage, djelimično zbog nepoznavanja strukture računa za struju, a djelimično zbog toga što to zahtjeva kontinuirani angažman.

Isplativost investicije

Neki privredni subjekti nisu sigurni da je ovakva investicija isplativa. Naša preporuka je da se konsultuju sa privrednim subjektima koji već prate angažovanu snagu i koji im mogu reći koje su rezultate postigli. Veoma je bitno biti svjestan troškova za angažovanu snagu, zatim uraditi analizu proizvodnje i na kraju zaključiti da li postoji prostor za uštedu. Nemojte dopustiti da iznos za obračunatu snagu bude rezultat slučajnih dešavanja u proizvodnji. Preuzmite kontrolu nad proizvodnjom i štedite novac od prvog dana. Rješenje Uz pomoć sistema za nadzor angažovane snage Smart Power Control – SPC od firme IT Automatic, moguće je uz minimalno ulaganje imati veoma moćan alat koji će nam omogućiti uvid u angažovanu snagu u realnom vremenu, 24 sata na dan, 365 dana u godini.
Dodatna vrijednost Mrežni analizator Circutor CVM - C10 koji koji se koristi u rješenju Smart Power Control – SPC mjeri sve relevantne paramtere električne mreže: napone, struje, power factor, THD, cos fi, aktivnu snagu, reaktivnu snagu, prividnu snagu, aktvnu energiju, reaktivnu energiju, harmonike itd. Ti parametri su veoma bitni za svaki moderni proizvodni pogon. Praktična primjena i korist od očitanja ovih parametara je višestruka. Pošto je SPC proizod koji je kompletno naš proizvod, nudimo mogućnost dorade SW i prilagođenja specifičnim potrebama svakog pojedinačnog kupca.
Nadogradnja na postojeću opremu U slučaju da već imate instaliran analizator mreže kao napr, stariju verziju Circutor CVM96 ili Siemens Sentron PAC4200, ili neki drugi, nudimo SW nadogradnju, tako da zadržite postojeću opremu i dobijete SW koji komunicira sa vašom opremom. Jedini uslov je da vaš analizator mreže ima interface sa nekim od standardnih komunikacionih protokola.
Mogućnost alarmiranja Takođe postoji mogućost alarmiranja u slučaju da neki od praćenih parametara iskoči iz zadatih okvira. Alarm se sastoji od sirene koja se direktno kopča na analizator mreže Circutor CVM-C10, ili bilo gdje na mreži preko uređaja koji se sastoji od Ethernet I/O modula i sirene.

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

IT automatic