Ono što ne mjerite ne možete ni upravljati 

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

 

Račun za struju - objašnjenje

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija

IT automatic

SPC

Iako im je račun za struju značajna stavka u troškovima, mnogi korisnicima nisu jasne kako se formira račun za struju i od

čega se sastoji. Ovdje smo dali objašnjenje računa za struju Elektroprivrede BiH, ali isto može koristititi za lakše razumijevanje

računa od izdatih od strane drugih dobavljača el. energije jer se uglavnom koriste isti izrazi. 

Račun za struju se sastoji od više stavki čija suma daje konačna iznos troškova el. energije

Da bi se mogle razmatrati uštede na računu za struju, bitno je razumjeti sve stavke na računu i kako one doprinose ukupnoj sumi koju plaćamo. U ovom dokumentu, svaka stavka je objašnjena pojedinačno, a poseban fokus je usmjeren na stavku «Obračunata snaga». Nakon toga su razmatrani načini uštede, potrebna oprema i strategija planiranja procesa proizvodnje.
na gornjoj slici je prikazan račun industrijskog potrošača sa mjernim mjestom na visokom naponu
U industriji je račun za električnu energiju podijeljen na 3 dijela: A) ELEKTRIČNA ENERGIJA Ovo je naknada za isporučenu električnu energiju od strane vašeg dobavljača električne energije. Jedinične cijene za svaku stavku formira dobavljač. A) MREŽARINA Ovo je naknada za korištenje distributivne mreže.  Jedinične cijene za svaku stavku su iste za sve dobavljače. A) OBNOVLJIVI IZVORI Ovo je naknada za obnovljive izvore Plaća se po potrošenom kWh za ukupnu sumu: VT + MT
Cijena za ELEKTRIČNU ENERGIJU i MREŽARINU se obračunava na osnovu sljedećih stavki: 1. Obračunata energija VT – ovo je energija potrošena za vrijeme visoke tarife 2. Obračunata energija MT – ovo je energija potrošena za vrijeme manje tarife, tj niske tarife 3. Obračunata Snaga – maksimalna prosječna angažovana snaga u periodu od 15 minuta u toku jednog mjeseca. (detaljno objašnjenje u daljem tekstu) 4. Prekomjerna reaktivna energija – reaktivna energija potrošena u toku jednog mjeseca 5. Mjerno mjesto – za svako mjerno mjesto se plaća naknada Primjer cijena i vremenskih perioda za MT i VT za EP BiH se može naći na sljedećem linku: http://www.elektroprivreda.ba/stranica/tarifni-stavovi Za potrošače u industriji je vrlo interesantno pronaći načine za uštede u potrošnji električne energije, a da to ne utiče na sam proces proizvodnje.
Objašnjenje stavki: stavka 1. i 2. - Obračunata energija VT i MT: Uštede se mogu postići «guranjem» proizvodnje pod manju tarifu (MT).  Sa druge strane ako znamo da je manja tarifa (npr. kod EP) od  22:00 (ponoć)  do  07:00 (ljeti) ili  23:00 (ponoć)  do  08:00 (zimi), plus  cijela subota i nedjelja, vidimo da nije baš lako iskoristiti te periode za inteziviranje proizvodnje i uštede, jer se povećavaju troškovi radne snage izvan «normalnog radnog vremena».  Generalno, kada proces proizvodnje troši energiju, to znači da donosi i zaradu. Uštede se jedino mogu postići povećanjem energetske učinkovitosti u proizvodnji što je zasebna tema.
stavka 3. – Obračunata Snaga: detaljno objašnjenje je dato ovdje
stavka 4. - Prekomjerna reaktivna energija Svi industrijski potrošači su svjesni ovog troška. Potrošnja reaktivne energije se umanjuje jednokratnim ulaganjem u tzv. sistem kompenzacije reaktivne energije. Ovaj sistem kompenzira induktivnu reaktivnu snagu (većinom sa namotaja motora, invertora, transformatora, itd), dinamičkim uključivanjem kondenzatora u mrežu (kapacitivna reaktivna snaga). Na taj način se „popravlja“ tzv „Power Factor“ (PF) koji može biti u opsegu 0-1. PF je odnos aktivne i prividne snage na nekom potrošaču. Ako je reaktivna snaga mala onda se PF približava jedinici. Na gornjem računu vidimo da dobavljač ne naplaćuje reaktivnu energiju ako je PF veći ili jednak 0,95, ali se ista plaća za korištenje distributivne mreže Kao što se vidi, kada se jednom uloži u sistem kompenzacije reaktivne energije, dalje uštede se ne mogu postići na ovoj stavci. Na troškove za OBNOVLJIVU ENERGIJU i stavku 5. – MJERNO MJESTO ne možemo uticati, osim ako ne umanjimo broj protrošenih kWh
Na samom vrhu računa stoji kolona „Konstanta“. Objašnjenje kako se ista koristi za obračun potrošnje je dato ovdje

Ono što ne mjerite ne možete ni upravljati 

Račun za struju -

objašnjenje

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija
IT automatic

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

Iako im je račun za struju značajna stavka u troškovima, mnogi korisnicima

nisu jasne kako se formira račun za struju i od čega se sastoji. Ovdje smo dali

objašnjenje računa za struju Elektroprivrede BiH, ali isto može koristititi za lakše

razumijevanje računa od izdatih od strane drugih dobavljača el. energije jer se

uglavnom koriste isti izrazi. 

Račun za struju se sastoji od više stavki čija suma daje konačna iznos

troškova el. energije

Da bi se mogle razmatrati uštede na računu za struju, bitno je razumjeti sve stavke na računu i kako one doprinose ukupnoj sumi koju plaćamo. U ovom dokumentu, svaka stavka je objašnjena pojedinačno, a poseban fokus je usmjeren na stavku «Obračunata snaga». Nakon toga su razmatrani načini uštede, potrebna oprema i strategija planiranja procesa proizvodnje.
U industriji je račun za električnu energiju podijeljen na 3 dijela: A) ELEKTRIČNA ENERGIJA Ovo je naknada za isporučenu električnu energiju od strane vašeg dobavljača električne energije. Jedinične cijene za svaku stavku formira dobavljač. A) MREŽARINA Ovo je naknada za korištenje distributivne mreže.  Jedinične cijene za svaku stavku su iste za sve dobavljače. A) OBNOVLJIVI IZVORI Ovo je naknada za obnovljive izvore Plaća se po potrošenom kWh za ukupnu sumu: VT + MT
Cijena za ELEKTRIČNU ENERGIJU i MREŽARINU se obračunava na osnovu sljedećih stavki: 1. Obračunata energija VT – ovo je energija potrošena za vrijeme visoke tarife 2. Obračunata energija MT – ovo je energija potrošena za vrijeme manje tarife, tj niske tarife 3. Obračunata Snaga – maksimalna prosječna angažovana snaga u periodu od 15 minuta u toku jednog mjeseca. (detaljno objašnjenje u daljem tekstu) 4. Prekomjerna reaktivna energija – reaktivna energija potrošena u toku jednog mjeseca 5. Mjerno mjesto – za svako mjerno mjesto se plaća naknada Primjer cijena i vremenskih perioda za MT i VT za EP BiH se može naći na sljedećem linku: http://www.elektroprivreda.ba/stranica/tarifni-stavovi Za potrošače u industriji je vrlo interesantno pronaći načine za uštede u potrošnji električne energije, a da to ne utiče na sam proces proizvodnje.
Objašnjenje stavki: stavka 1. i 2. - Obračunata energija VT i MT: Uštede se mogu postići «guranjem» proizvodnje pod manju tarifu (MT).  Sa druge strane ako znamo da je manja tarifa (npr. kod EP) od  22:00 (ponoć)  do  07:00 (ljeti) ili  23:00 (ponoć)  do  08:00 (zimi), plus  cijela subota i nedjelja, vidimo da nije baš lako iskoristiti te periode za inteziviranje proizvodnje i uštede, jer se povećavaju troškovi radne snage izvan «normalnog radnog vremena».  Generalno, kada proces proizvodnje troši energiju, to znači da donosi i zaradu. Uštede se jedino mogu postići povećanjem energetske učinkovitosti u proizvodnji što je zasebna tema.
stavka 3. – Obračunata Snaga: detaljno objašnjenje je dato ovdje
stavka 4. - Prekomjerna reaktivna energija Svi industrijski potrošači su svjesni ovog troška. Potrošnja reaktivne energije se umanjuje jednokratnim ulaganjem u tzv. sistem kompenzacije reaktivne energije. Ovaj sistem kompenzira induktivnu  reaktivnu snagu (većinom sa namotaja motora, invertora, transformatora, itd), dinamičkim uključivanjem kondenzatora u mrežu (kapacitivna  reaktivna snaga). Na taj način se „popravlja“ tzv „Power Factor“ (PF) koji može biti u opsegu 0-1. PF je odnos aktivne i prividne snage na nekom potrošaču. Ako je reaktivna snaga mala onda se PF približava jedinici. Na gornjem računu vidimo da dobavljač ne naplaćuje reaktivnu energiju ako je PF veći ili jednak 0,95, ali se ista plaća za korištenje distributivne mreže Kao što se vidi, kada se jednom uloži u sistem kompenzacije reaktivne energije, dalje uštede se ne mogu postići na ovoj stavci. Na troškove za OBNOVLJIVU ENERGIJU i stavku 5. – MJERNO MJESTO ne možemo uticati, osim ako ne umanjimo broj protrošenih kWh
Na samom vrhu računa stoji kolona „Konstanta“. Objašnjenje kako se ista koristi za obračun potrošnje je dato ovdje