Ono što ne mjerite ne možete ni upravljati 

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

 

Račun za struju - uštede

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija

IT automatic

SPC

Svaki proces proizvodnje je specifičan u pogledu potrošnje električne energije. Električnu energiju troše, ne samo mašine u procesu proizvodnje, nego i rasvjeta, klima uređaji, grijanje, liftovi itd... U pogledu same potrošnje, zlatno pravilo je „isključi ono što ne koristiš“. U pogledu angažovane snage, zlatno pravilo je „rasporedi angažovanu snagu tokom dana da bi izbjegao vršne udare“. Pri analizi angažovane snage tokom dana, prvi faza je „snimiti situaciju“ u pogledu angažovane snage. Jednostavan sistem za praćenje angažovane snage je naš proizvod: Smart Power Control – SPC Pri analizi podataka dobijenih pomoću sistema za praćenje angažovane snage potrebno je otkriti periode sa maksimalnom angažovanom snagom. Zatim je potrebno sve potrošače podijeliti u dvije grupe: - Potrošači koji moraju biti stalno uključeni (npr. grijanje) - Potrošači koji se uključuju po potrebi
U periodima kada je detektovana maksimalna angažovana snaga,  potrebno je otkriti koji su potrošači najviše uticali na veličinu anagažovane snage. Ako se među tim potrošačima nalaze i oni koji se uključuju po potrebi, imamo prostor za uštede. Uštede ćemo postići racionalnim planiranjem korištenja potrošača koji se koriste po potrebi ili mašina koje nisu uključene konstantno. Jednostavno gledamo da izbjegnemo istovremeni rad potrošača, ako se njihov rad može rasporediti tokom dana. Znači, poslije prve faze snimanja, slijedi druga faza - planiranje proizvodnje i kontinuirano praćenje rezultata takovog planiranja. Uz pomoć SPC na ekranu je prikazan dijagram trenutno angažovane snage. Kada je potrebno uključiti neki potrošač, prvo provjerimo da li se nalazimo u blizini „vrha“ i donesemo odluku da li baš tada startati taj potrošač ili odgoditi startanje za neko drugo vrijeme, ako je to moguće. Ovdje je bitno podsjetiti se da je dovoljno 15 minuta nepažnje koja će se osjetno odraziti na računu za struju. Takođe je bitno naglasiti da nam SPC pomaže da planiramo maksimalnu angažovanu snagu i da znamo koju smo maksimalnu angažovanu snagu povukli tokom ovog mjeseca. Bitno je da pazimo do kraja mjeseca da ne probijemo taj maksimum. Znači, ako smo u početku mjeseca napravili neki maksimum, slobodno možemo koristiti potrošače do tog maksimuma i da nam to dalje ne utiče na iznos „Obračunata snaga“ na računu. Obrnuto, ako smo pratili maksimum tokom čitavog mjeseca i uspjeli ga sačuvati na nekom niskom nivou, vrlo je bitno ne pokvariti maksimum krajem mjeseca. Ako je moguće, treba koristiti periode sa niskom tarifom ili pomjeriti proizvodnju za sljedeći mjesec. Sve to se može raditi, ako imate sistem za praćenje angažovane snage kao što je Smart Power Control – SPC od firme IT Automatic. SPC takođe ima mogućnost definisanja graničnih vrijednosti kao i davanja upozorenja i alarma u slučaju prekoračena istih. Treća faza je AUTOMATIZACIJA korištenja potrošača. Automatizacija ovisi od samog procesa proizvodnje i vrste potrošača. Postoji veliki broj primjera kao što su: - Spriječavanje istovremenog rada više kompresora za zrak ili na hladnjačama. - Spriječavanje udara prouzrokovanim poteznim strujama sekvencijalnim startanjem potrošača. - Privremeno isključenje potrošača u slučaju maksimalne angažovane snage (klima uređaji, grijanje, ...). - Regulacija brzine motora, a samim tim i smanjenje angažovane snage pomoću frekventnih regulatora. Novi motori sa frekventnim regulatorima na 80% brzine vuku od 50%- 60% snage. Provjerite velike motore i vidite da li moraju konstantno da rade maksimalnom snagom. - ...
Ako niste sigurni da li imate prostora za uštede na računu za struju, skenirajte vaše račune za period od tri mjeseca, a mi ćemo Vam besplatno uraditi analizu i predložiti odgovarajuće mjere koje mogu dovesti do ušteda. Kontakt informacije možete naći na našoj kontakt stranici

Ono što ne mjerite ne možete ni upravljati 

Račun za struju - uštede

Dugogodišnje iskustvo Najnovije tehnologije Savremena i pouzdana rješenja Ekonomski isplativa rješenja Podrška Garancija
IT automatic

IT Automatic d.o.o, Tvornička 3, Stup, 71000 Sarajevo

Svaki proces proizvodnje je specifičan u pogledu potrošnje električne energije. Električnu energiju troše, ne samo mašine u procesu proizvodnje, nego i rasvjeta, klima uređaji, grijanje, liftovi itd... U pogledu same potrošnje, zlatno pravilo je „isključi ono što ne koristiš“. U pogledu angažovane snage, zlatno pravilo je „rasporedi angažovanu snagu tokom dana da bi izbjegao vršne udare“. Pri analizi angažovane snage tokom dana, prvi faza je „snimiti situaciju“ u pogledu angažovane snage. Jednostavan sistem za praćenje angažovane snage je naš proizvod: Smart Power Control – SPC Pri analizi podataka dobijenih pomoću sistema za praćenje angažovane snage potrebno je otkriti periode sa maksimalnom angažovanom snagom. Zatim je potrebno sve potrošače podijeliti u dvije grupe: - Potrošači koji moraju biti stalno uključeni (npr. grijanje) - Potrošači koji se uključuju po potrebi
U periodima kada je detektovana maksimalna angažovana snaga,  potrebno je otkriti koji su potrošači najviše uticali na veličinu anagažovane snage. Ako se među tim potrošačima nalaze i oni koji se uključuju po potrebi, imamo prostor za uštede. Uštede ćemo postići racionalnim planiranjem korištenja potrošača koji se koriste po potrebi ili mašina koje nisu uključene konstantno. Jednostavno gledamo da izbjegnemo istovremeni rad potrošača, ako se njihov rad može rasporediti tokom dana. Znači, poslije prve faze snimanja, slijedi druga faza - planiranje  proizvodnje i kontinuirano praćenje rezultata takovog planiranja. Uz pomoć SPC na ekranu je prikazan dijagram trenutno angažovane snage. Kada je potrebno uključiti neki potrošač, prvo provjerimo da li se nalazimo u blizini „vrha“ i donesemo odluku da li baš tada startati taj potrošač ili odgoditi startanje za neko drugo vrijeme, ako je to moguće. Ovdje je bitno podsjetiti se da je dovoljno 15 minuta nepažnje koja će se osjetno odraziti na računu za struju. Takođe je bitno naglasiti da nam SPC pomaže da planiramo maksimalnu angažovanu snagu i da znamo koju smo maksimalnu angažovanu snagu povukli tokom ovog mjeseca. Bitno je da pazimo do kraja mjeseca da ne probijemo taj maksimum. Znači, ako smo u početku mjeseca napravili neki maksimum, slobodno možemo koristiti potrošače do tog maksimuma i da nam to dalje ne utiče na iznos „Obračunata snaga“ na računu. Obrnuto, ako smo pratili maksimum tokom čitavog mjeseca i uspjeli ga sačuvati na nekom niskom nivou, vrlo je bitno ne pokvariti maksimum krajem mjeseca. Ako je moguće, treba koristiti periode sa niskom tarifom ili pomjeriti proizvodnju za sljedeći mjesec. Sve to se može raditi, ako imate sistem za praćenje angažovane snage kao što je Smart Power Control – SPC od firme IT Automatic. SPC takođe ima mogućnost definisanja graničnih vrijednosti kao i davanja upozorenja i alarma u slučaju prekoračena istih. Treća faza je AUTOMATIZACIJA korištenja potrošača. Automatizacija ovisi od samog procesa proizvodnje i vrste potrošača. Postoji veliki broj primjera kao što su: - Spriječavanje istovremenog rada više kompresora za zrak ili na hladnjačama. - Spriječavanje udara prouzrokovanim poteznim strujama sekvencijalnim startanjem potrošača. - Privremeno isključenje potrošača u slučaju maksimalne angažovane snage (klima uređaji, grijanje, ...). - Regulacija brzine motora, a samim tim i smanjenje angažovane snage pomoću frekventnih regulatora. Novi motori sa frekventnim regulatorima na 80% brzine vuku od 50%-60% snage. Provjerite velike motore i vidite da li moraju konstantno da rade maksimalnom snagom. - ...
Ako niste sigurni da li imate prostora za uštede na računu za struju, skenirajte vaše račune za period od tri mjeseca, a mi ćemo Vam besplatno uraditi analizu i predložiti odgovarajuće mjere koje mogu dovesti do ušteda. Kontakt informacije možete naći na našoj kontakt stranici